دسته:اخبارفناوری

پایگاه کتاب های درسی

درباره پایگاه کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش

دبیرستان آیت الله سعیدی :درباره پایگاه کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش تنها مرجع رسمی...

هنرآموختگان هنرستان‌هاي دريايي در اولويت استخدام نیروی دریایی قرار می‌گیرند.

دبیرستان آیت الله سعیدی :معاون آموزش متوسطه وزير آموزش و پرورش در همايش ملي آموزش جغرافيا در...

تصويب برگزاري مسابقات ورزشي دانش آموزان در تابستان ۹۷

دبیرستان آیت الله سعیدی مشهد:با تصويب كميته فني فدراسيون ورزش دانش‌آموزي، مسابقات سال...

مدارس نواحی هفت گانه مشهد و تبادکان تعطیل شد

مدارس نواحی هفت گانه مشهد و تبادکان تعطیل شد

دبیرستان آیت الله سعیدی:مدارس نواحی هفت گانه مشهد و تبادکان تعطیل شد

دبیرستان آیت الله سعیدی مشهد :

چالش ِهويتِ دانش آموز ايراني در عصر جهاني شدن

دبیرستان آیت الله سعیدی مشهد :«گفتمان برتر»، عنوان ويژه برنامه اي از استوديو الفبا است كه...

اپلیکیشن نسخه آزمایشی دبیرستان آیت الله سعیدی ناحیه۴مشهد

اپلیکیشن نسخه آزمایشی دبیرستان آیت الله سعیدی ناحیه۴مشهد مهدی سبزیان معاون فناوری و امور...

سامانه تحصیلی دبیرستان آیت الله سعیدی مشهد

سامانه تحصیلی دبیرستان آیت الله سعیدی مشهد

سامانه تحصیلی دبیرستان آیت الله سعیدی مشهد لطفا برای ورود کلیک کنید

دکترخدابنده عاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل آموزش و پرورش استان رضوی

دکتر خدابنده معاون مدیرکل :آغاز پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی مسکن به فرهنگیان خراسان رضوی

دبیرستان آیت الله سعیدی:به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی قاسم‌علی خدابنده در...

برنامه امتحانی دبیرستان آیت الله سعیدی نوبت اول دی ماه

برگزاری امتحانات نوبت اول دی ماه ۹۶ دبیرستان آیت الله سعیدی

برگزاری امتحانات نوبت اول دی ماه ۹۶ دبیرستان آیت الله سعیدی

زنگ تربیت بدنی در دبیرستان آیت الله سعیدی

زنگ تربیت بدنی در دبیرستان آیت الله سعیدی

زنگ تربیت بدنی در دبیرستان آیت الله سعیدی